Home  I  KONTAKT
Do góry


SZKOŁA PRZYJAZNA EDUKACJI DOMOWEJ


Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swojego dziecka. 

Szanując wybór rodziców, serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców pragnących kształcić swoje dzieci w domu. Dla uczniów edukacji domowej szkoła jest bezpłatna.

W naszej szkole odnajdziecie Państwo przyjazną atmosferę i pełne wsparcie w tym niełatwym zadaniu:

- zapewniamy bezpłatne podręczniki oraz finansujemy dodatkową wyprawkę szkolną,

- wydajemy legitymacje szkolne,

- wspierając rozwój zainteresowań i talentów dzieci, umożliwiamy uczestnictwo we wszystkich dostępnych w szkole zajęciach dodatkowych,

- zapraszamy do udziału w zajęciach pływackich na basenie oraz łyżwiarskich na lodowisku w sezonie zimowym,

- zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wycieczkach klasowych do miejsc kultury i nauki,

- umożliwiamy udział w ogólnopolskich oraz międzyszkolnych konkursach, w których szkoła uczestniczy,

- umożliwiamy indywidualny kontakt z nauczycielem, pedagogiem oraz logopedą podczas konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus,

- udostępniamy dodatkowe materiały do pracy z dzieckiem,

- zapewniamy życzliwą atmosferę podczas egzaminów.

 

Jak zapisać dziecko do naszej szkoły w edukacji domowej krok po kroku:

- złożenie do dyrektora szkoły wniosku rodziców dotyczącego zezwolenia na realizację obowiązku wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza przedszkolem/szkołą;

- dołączenie do wniosku wymaganej dokumentacji:

      + opinii z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej;
+ oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia;
+ zobowiązania o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

- wydanie przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej dotyczącej spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w pasku bocznym "Pliki do pobrania".

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

ul. Łaziebna 6

70 - 557 Szczecin

tel.: 91 44-18-120

e-mail: cpp@miasto.szczecin.pl

 

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa (homeschooling) – to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Jest to forma kształcenia dziecka, w której odpowiedzialność za cały proces kształcenia przejmują rodzice, nauczając swoje dziecko w domu. Edukacja domowa jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, regulowanym przez Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświatyart. 16 ust. 8 do 14.

 Uczeń w edukacji domowej zapisany jest do szkoły, a w niej przypisany do konkretnej klasy, ma legitymację szkolną, otrzymuje świadectwo ukończenia kolejnych klas w oparciu o egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany przez szkołę, co najmniej raz w roku.

Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie edukacji dziecka – w dowolnej klasie oraz momencie roku szkolnego. Może być nim objęty każdy uczeń od grupy zerowej przez szkołę podstawową po szkołę licealną.

Szacuje się, że obecnie około 6 000 dzieci objętych jest tą forma nauczania w Polsce.