Home  I  KONTAKT
Do góry
Klasa 0


L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA

0. 800- 845
800- 845 0.
1. 900- 945 rytmika j.niemiecki religia j.angielski wych.przedsz. 900- 945 1.
2. 955- 1040 wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. j.angielski 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. wych.przedsz. 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430 wych.przedsz. wych.przedsz. j.angielski wych.przedsz. Msza Św. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520
rytmika


1435- 1520 7.
Klasa 1
L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA
L
0. 800- 845
800- 845 0.
1. 900- 945 eduk.wcz. eduk. wcz. eduk.wcz. j. angielski eduk. wcz. 900- 945 1.
2. 955- 1040 eduk. wcz. eduk. wcz. j.angielski eduk. wcz. eduk.wcz. 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 j.niemiecki religia eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 j.angielski eduk. wcz. eduk.wcz. religia j.angielski 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430


j.niemiecki Msza Św. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520
1435- 1520 7.basen dla
chętnych
15.15-16.00

Klasa 2

 GODZINA
LEKCYJNA

 PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA 
 CZWARTEK PIĄTEK
 GODZINA 
LEKCYJNA

 0.  800- 845
           800- 845
 0.
 1.  900- 945
 eduk. wcz.  eduk. wcz.  j. angielski  eduk. wcz.  j.angielski  900- 945
 1.
 2.  955- 1040
 eduk. wcz. j.niemiecki  religia  eduk. wcz.  j.niemiecki  955- 1040
 2.
 3.  1050- 1135
 eduk. wcz.  eduk.wcz.
 eduk. wcz.
eduk. wcz. eduk.wcz.
 1050- 1135
 3.
 4.  1145- 1230
 j.angielski  eduk. wcz.
 eduk. wcz.  religia
eduk. wcz.
 1145- 1235
 4.
 5.  1240- 1325
eduk.wcz.  eduk. wcz.
eduk.wcz.
 j. angielski  eduk. wcz.  1240- 1325
 5.
 6.  1345- 1430
 
 eduk.wcz.    Msza Św.
 1345- 1430
 6.
 7.  1435- 1520
           1435- 1520
 7.
basen dla 
chętnych
15.15-16.00

Klasa 3a

GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
GODZINA
LEKCYJNA

0. 800- 845
800- 845 0.
1. 900- 945 eduk.wcz. muzyka w-f eduk. wcz. j.angielski 900- 945 1.
2. 955- 1040 j.angielski religia eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk.wcz. w-f eduk.wcz. 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 eduk.wcz. eduk. wcz. j.angielski j.niemiecki zaj.komp. 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430
j.niemiecki religia
Msza Św. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520
1435- 1520 7.


basen 
15.15-16.00
Klasa 3b
L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA

0. 800- 845
800- 845 0.
1. 900- 945 eduk. wcz. religia eduk. wcz. w-f eduk.wcz. 900- 945 1.
2. 955- 1040 eduk.wcz. muzyka eduk. wcz. eduk. wcz. eduk.wcz. 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia eduk. wcz. 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 zaj.komp. eduk. wcz. j.angielski eduk.wcz. j.niemiecki 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 j.angielski eduk. wcz. w-f eduk.wcz. j.angielski 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430
j.angielski j.niemiecki
Msza Św. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520
1435- 1520 7.basen
15.15-16.00Klasa 4a

L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA

0. 800- 845


w-f
800- 845 0.
1. 900- 945 j. angielski niemiecki plastyka w-f j.polski 900- 945 1.
2. 955- 1040 matematyka matematyka matematyka - matematyka 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 przyroda religia j.angielski j.polski j.niemiecki 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 historia technika informatyka matematyka przyroda 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 j.polski j.angielski j.polski j.niemiecki muzyka 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430 religia
j.polski j.angielski zaj. z wych. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520Msza Św. 1435- 1520 7.basen
16.00-16.45

Klasa 4b
KLASA 4b


GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
GODZINA
LEKCYJNA

0. 800- 845800- 845 0.
1. 900- 945 matematyka j.polski matematyka j.polski matematyka
900- 945 1.
2. 955- 1040 religia j.polski technika
- j. polski 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 j. angielski matematyka religia
w-f j.angielski 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 j. polski
j.angielski przyroda w-f j. angielski 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 historia przyroda muzyka matematyka j. niemiecki
1240- 1325 5.
6. 1345- 1430 plastyka j.niemiecki informatyka j.niemiecki zaj. z wych. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520


Msza Św. 1435- 1520 7.
8.

basen
16.00-16.45
8.
9.


9.


Klasa 5
L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA
L
0. 800- 845
j.angielski gr.A

j.angielski
800- 845 0.
1. 900- 945 j. angielski matematyka informatyka j.angielski j.angielski gr.B 900- 945 1.
2. 955- 1040 matematyka j.niemiecki j.niemiecki religia przyroda 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 j.polski historia matematyka matematyka j.polski 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 j.niemiecki przyroda
j. polski
j.polski j.polski 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 przyroda j.polski historia
- matematyka 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430 muzyka religia
technika W-F zaj. z wych. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520

W-F Msza Św. 1435- 1520 7.

8.

basen
16.00-16.458.
9.


9.
Klasa 6a

L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA
L
0. 800- 845
j. angielski W-F

800- 845 0.
1. 900- 945 matematyka j. angielski W-F matematyka przyroda 900- 945 1.
2. 955- 1040 przyroda matematyka - j.angielski j. angielski
955- 1040 2.
3. 1050- 1135 religia przyroda j.niemiecki plastyka muzyka 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 j.polski j.polski
matematyka plastyka
matematyka 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 j.niemiecki
j.niemiecki religia
j.polski
j.polski 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430 historia inormatyka
j.polski j.polski zaj. z wych. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520


  Msza Św. 1435- 1520 7.


basen
 16.00-16.45


Klasa 6b


L GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA
L
0. 800- 845 j.angielski800- 845 0.
1. 900- 945 j.polski
przyroda
matematyka j.polski j. polski 900- 945 1.
2. 955- 1040 j. polski j. angielski - matematyka matematyka 955- 1040 2.
3. 1050- 1135 matematyka
j.polski W-F
j.angielski j.angielski
1050- 1135 3.
4. 1145- 1230 przyroda matematyka
W-F j.niemiecki zaj. z wych. 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325 religia historia
j.polski plastyka religia 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430 j.niemiecki muzyka przyroda plastyka j. niemiecki 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520
informatyka

Msza Św. 1435- 1520 7.
8.


8.
9.basen
16.00-16.45

9.


Klasa 7GODZINA
LEKCYJNA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK GODZINA
LEKCYJNA

0. 800- 845
800- 845 0.
1. 900- 945
chemia fizyka biologia geografia matematyka 900- 945 1.
2. 955- 1040
j.angielski historia matematyka j.polski j.polski 955- 1040 2.
3. 1050- 1135
realioznastwo j. angielski religia j. polski jbiologia 1050- 1135 3.
4. 1145- 1230
matematyka realioznastwo j.niemiecki j.angielski angielski 1145- 1230 4.
5. 1240- 1325
j.polski matematyka j.niemiecki matematyka religia 1240- 1325 5.
6. 1345- 1430
fizyka geografia historia chemia zaj. z wych. 1345- 1430 6.
7. 1435- 1520 plastyka j.polski
j.niemiecki Msza Św. 1435- 1520 7.
8. 1525- 1610
informatyka W-F muzyka
1525- 1610 8.
9. 1615- 1700

W-F
basen
16.00-16.45
1615- 1700 9.