home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Koła zainteresowań /

SZACHY / Bartosz Pułka

Tu nikogo w szachu nie trzymamy,

a na zajęcia serdecznie zapraszamy.

Będziemy ćwiczyć nasze „mózgownice”,

wpatrując się uważnie w szachownicę.

A to poprawi logiczne myślenie,

a na matematyce sprawne liczenie.

Nauka potem będzie łatwiejsza,

a przede wszystkim przyjemniejsza.