Franciszek Wojcieszak – kl. 2a – laureat

Zofia Malewicka –  kl. 1b – laureat

Tymoteusz Słotwiński – kl. 1a – laureat