CO NAS WYRÓŻNIA

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny to położona w oddaleniu od ruchliwej ulicy, bezpieczna placówka z miłą, rodzinną atmosferą.

Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej i serdecznej kadry pedagogicznej zapewniamy wysoki poziom kształcenia oraz wychowanie ku wartościom:

 • uczestniczymy we wspólnych porannych modlitwach i piątkowych Mszach Świętych;
 • przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej;
 • rozwijamy ich wrażliwość na potrzeby innych poprzez organizowanie i udział w akcjach charytatywnych;
 • uroczyście obchodzimy święta kościelne i państwowe;
 • budujemy przyjazne, szczere relacje między uczniami, nauczycielami oraz pracownikami obsługi;
 • szanujemy oraz traktujemy indywidualnie i życzliwie każdego ucznia;
 • rozwijamy zainteresowania i talenty;
 • wzmacniamy wiarę w siebie.

Dbamy o wysoki poziom nauczania, który potwierdzają:

 • laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów oraz nagród Prezydenta Miasta Szczecin;
 • jedne z najwyższych w kraju wyniki egzaminów ósmoklasistów.

Zapewniamy:

 • małoliczne klasy do 20 osób;
 • nowocześnie wyposażone zaplecze dydaktyczne;
 • gabinety przedmiotowe;
 • zwiększoną ofertę edukacyjną;
 • liczne koła zainteresowań;
 • opiekę pedagoga, logopedy oraz terapeutów pedagogicznych;
 • dodatkową pracę z uczniem zdolnym;
 • wspieranie uczniów potrzebujących pomocy dydaktycznej poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia wyrównawcze prowadzone w małych grupach;
 • zajęcia sportowe;
 • basen organizowany dla uczniów od klasy I;
 • zajęcia na lodowisku prowadzone w sezonie zimowym;
 • śniadanie dla najmłodszych dzieci.

Naszym uczniom gwarantujemy również:

 • troskliwą opiekę świetlicową z podziałem na grupy wiekowe w godzinach 7.00 – 17.00;
 • stołówkę szkolną serwującą własne, smaczne i zdrowe obiady;
 • opiekę pielęgniarki.

Ciekawostka –  w naszej szkole nie używamy tradycyjnych dzwonków; na przerwę i na lekcję zaprasza przyjemna muzyka.