DOKUMENTY DO POBRANIA

Rezygnacja z zajęć WDŻ
Zgoda na samodzielny powrót do domu
Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
Umowa darowizny