HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO ODDZIAŁU „0” – DZIECI Z ROCZNIKA 2018

DO KLASY 1 – DZIECI Z ROCZNIKA 2017

  • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 17 lutego 2024 r. godz. 10.00
  • Zgłoszenia kandydatów (droga mailową lub w sekretariacie szkoły) – do 6 marca 2024 r.
  • Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów (dzieci z rodzicami) – 9 marca 2024 r. (Informacja o godzinie spotkania będzie ustalona telefonicznie bezpośrednio z rodzicami).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 18 marca 2024 r.
  • Dopełnienie formalności w sekretariacie szkoły przez rodziców przyjętych dzieci – do 29 marca 2024 r.
  • Spotkanie rodziców z wychowawcami:
    • klasa 0 – 19 czerwca 2024 r. godz. 17.00, sala 102;
    • klasa 1 – 19 czerwca 2024 r. godz. 17.00, sala 104.