HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie to wyjątkowa i jedna z najlepszych placówek edukacyjnych w naszym mieście. Została powołana dekretem Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego, Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego, dnia 26 lipca 1996 roku, a jej organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Przez 23 lata, od 1 września 1996 do 1 września 2019 roku, szkoła funkcjonowała jako niepubliczna i mieściła się przy ul. Orawskiej 3a na Wzgórzu Hetmańskim, tuż przy kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej. Z upływem czasu szkoła zaczęła cieszyć się stale rosnącym zainteresowaniem, a liczba chętnych znacznie przekraczała liczbę miejsc. W związku z tym, aby zapewnić uczniom jak najlepsze, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka warunki, szkoła przeniosła się do przestronnego, nowocześnie wyremontowanego, otoczonego zielenią budynku przy ul. Budziszyńskiej 2.

Wraz ze zmianą miejsca szkoła przekształciła się w publiczną szkołę podstawową. Pozostała jednak szkołą nierejonową. Obecnie szkoła liczy około 320 uczniów, którymi zajmują się z wielkim zaangażowaniem i życzliwością nie tylko nauczyciele, ale i pozostali pracownicy wraz z pełniącą obowiązki dyrektora szkoły od 2009 roku Panią mgr Dorotą Bednarek.

Dyrektorzy KSP im. Świętej Rodziny:

1998 – 1999 mgr Henryka Naumowicz

1999 – 2004 mgr Agnieszka Obrycka

2004 – 2009 mgr Roman Ławniczak

od 2009         mgr Dorota Bednarek

Opiekę duszpasterską nad szkołą sprawali księża prefekci:

ks. Stanisław Krzyżanowski

śp. ks. Wojciech Manelski

ks. Andrzej Supłat

ks. Paweł Płaczek

ks. Marcin Duda

ks. Wojciech Koladyński

ks. Paweł Górzyński

ks. Marcin Nockowski

 

Śp. Ksiądz Wojciech Manelski był prefektem i katechetą naszej szkoły. 

Dla wszystkich jednak, którzy Go znali był przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem i przyjacielem.

Ksiądz Wojtek, tak o nim mówiliśmy, urodził się 12 stycznia 1973 roku w Skrwilnie na ziemi dobrzyńskiej w Diecezji Płockiej. Rodzina i kościół parafialny pw. Świętej Anny ukształtowały osobowość i powołanie kapłańskie ks. Wojtka

Po zdaniu egzaminu dojrzałości początkowo studiował na Politechnice Szczecińskiej, by ostatecznie pójść za powołaniem do Seminarium Duchownego w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego w 2001 r. W tym samym roku ukończył studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę duszpasterską rozpoczął w 2001 r. w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Stargardzie Szczecińskim, pełniąc obowiązki wikariusza. W okresie pracy w tej parafii w latach 2001-2003 uczył religii w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim oraz pełnił obowiązki kapelana w więzieniu. W tym okresie zdobył w Stargardzie Szczecińskim bardzo liczne grono przyjaciół.

Od 1 września 2003 r. ks. Wojciech pełnił funkcję prefekta w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie oraz w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Rodziny w Szczecinie. Bardzo szybko uzyskał wśród uczniów i nauczycieli wielką sympatię za: szczerość, życzliwość i wielkie oddanie, z którym realizował swoje powołanie.

Zastępcą Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej został ksiądz Wojciech  17 kwietnia 2007 r. Od tego dnia troszczył się o szkoły katolickie prowadzone przez centrum: Katolicką Szkołę Podstawową im Św. Rodziny w Szczecinie, Katolicką Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczecinie, Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Pobierowie, Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie oraz Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Trzęsaczu. Pełniąc tę odpowiedzialną funkcję dla pracowników był ukochanym szefem i przyjacielem, dla uczniów – przyjacielem i opiekunem.

16 września 2009 r., w przeddzień przygotowanego jubileuszu 10 – lecia Katolickiego Gimnazjum, ksiądz Wojciech Manelski odszedł do Pana. Pozostawił w sercach naszych smutek i wdzięczność Bogu za wielki dar, jakim była Jego osoba.

Śp. ks. Wojciech Manelski