ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

4 września 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. – I półrocze
1 lutego 2024 r. – 21 czerwca 2024 r. – II półrocze
Informacja o ocenach przewidywanych do 27.11.2023 r. (poniedziałek)
Wystawianie ocen śródrocznych do 9.01.2024 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 11.01.2024 r. (czwartek)
Rada pedagogiczna plenarna 30.01.2024 r. (wtorek)
Informacja o ocenach przewidywanych do 30.04.2024 r. (wtorek)
Wystawianie ocen rocznych do 4.06.2024 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna  6.06.2024 r. (czwartek)
Rada pedagogiczna plenarna 25.06.2024 r. (wtorek)