18 marca klasy szóste udały się do Fundacji Małych Stópek, gdzie spotkały się z ks. Tomaszem Kancelarczykiem oraz pozostałymi pracownikami. Po wspólnej modlitwie w intencji nienarodzonych dzieci zapoznaliśmy się z historią oraz misją Fundacji. Ksiądz Tomasz zaprosił nas również na Marsz dla Życia, który odbędzie się 14 kwietnia. Wizytę zakończyliśmy wspólną pracą na rzecz Fundacji.
Dzień Skupienia był wyjątkowy i pracowity.