Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Technicznym pt. „Drugie życie odpadów”, organizowanym przez naszą placówkę. Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni uczniów podczas wykonywania pracy z wykorzystaniem odpadów.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i trwa do 19 kwietnia włącznie.

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie pracy, formularza zgłoszeniowego oraz zgody opiekunów do sekretariatu naszej szkoły.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda opiekunów