UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN PRZYSYŁANIA ZDJĘĆ DO 5 KWIETNIA!

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „TROPAMI WIOSNY” organizowanym przez naszą szkołę.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, kształtowanie inwencji twórczej oraz doskonalenie techniki fotografowania.  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs trwa do 15 marca 2024 r.

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie plików pocztą elektroniczną na adres mailowy: konkursfotograficzny@ksp.net.pl.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału.